Wykłady o buddyzmie i kursy medytacyjne

W naszych ośrodkach, jak również na uniwersytetach i w innych miejscach publicznych, organizujemy wykłady o buddyzmie. Natomiast wyłącznie w naszych ośrodkach organizujemy wykłady nauczycieli buddyjskich połączone ze wspólną medytacją – taka formuła nosi nazwę kursu medytacyjnego.

Informacje o wykładach i kursach medytacyjnych znajdziesz na stronach poszczególnych ośrodków »

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły w magazynie Diamentowa Droga:
icon2 „Znaczenie sangi” Wolfgang Poier Wykład na temat znaczenia buddyjskiej wspólnoty medytujących. 

icon2 „Sushi, dzikość, serca i naukowy umysł” Wywiad z węgierską nauczycielką – Zsuzą Koszegi.  

icon2 „Stupa - symbol natury umysłu” Manfred Seegers Wykład na temat znaczenia buddyjskich stup.

icon2 „Sanga” Lama Ole Nydahl Wykład na temat znaczenia buddyjskiej wspólnoty medytujących

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »