Buddyzm na Zachodzie

Od początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się zainteresowanie ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej coraz więcej ludzi zaczęło interesować się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy z umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze. 

Równocześnie wiele kulturowych naleciałości i rytuałów, niezwiązanych z samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj w niektórych państwach, np. we Francji, nauki nadal przekazywane są głównie przez mnichów i mniszki, natomiast w krajach niemieckojęzycznych i słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje możliwość zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd i medytacja poparte działaniem sprawiają, że buddyjska praktyka staje się w coraz większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, ale i na zastosowaniu buddyjskiego podejścia w życiu codziennym.

Dzisiaj w Europie wyjątkowo dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże głowa Karma Kagyu w Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, aby zaczęli nauczać buddyzmu w Europie. 
Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, do swojej śmierci w 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako tłumacz z języka tybetańskiego na angielski, duński i niemiecki współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane dzisiaj podczas praktyki. Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że dziś spotykają się, aby wspólnie studiować oraz medytować w ponad 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni i idealizmie, a funkcjonują dzięki dobrowolnej pracy zaangażowanych w ich rozwój ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w obrębie stowarzyszeń w innych, takich jak Polska, ma status związków wyznaniowych.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »