Buddyzm w Polsce

Pierwszy polski ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi powstał w Krakowie w 1976 roku. Od tego czasu buddyzm w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Dziś nasze ośrodki i grupy znajdują się prawie w każdym mieście w Polsce.  

Wszyscy zainteresowani buddyzmem Diamentowej Drogi spotykają się w nich na wspólnych medytacjach lub podczas wykładów nauczycieli buddyjskich. 

W wielu ośrodkach odbywają się również zajęcia dotyczące buddyzmu dla uczniów liceów i gimnazjów, prowadzone w ramach lekcji etyki. Podstawową praktyką wykonywaną w ośrodkach jest medytacja Trzech Świateł, ułożona i przekazana przez XVI Karmapę Rangdziung Rigpe Dordże specjalnie dla ludzi Zachodu.

Medytacje odbywają się regularnie kilka razy w tygodniu, są prowadzone po polsku i trwają około trzydziestu minut. Każdy, nieodpłatnie, może wziąć w nich udział. Nie wymagają specjalnych przygotowań.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »