Wyzwolenie i Oświecenie

Całkowite uwolnienie się od różnych stanów emocjonalnych, przez które odbieramy świat nazywa się wyzwoleniem. To stan, w którym rozpoznajemy, że nie istnieje żadne prawdziwe „ja”. 

Ten wgląd wpływa w coraz większym stopniu na nasze ogólne życiowe nastawienie – zauważamy, że wszystko co przydarza się nam i innym nie jest osobiste więc przestajemy czuć się jak tarcza strzelecka do której mierzy cały świat. 

Dzięki temu w naszym postrzeganiu świata pojawia się wiele radości, wolności i przestrzeni.

Bezpośrednie i trwałe doświadczenie, że umysł każdego z nas to na najgłębszym poziomie przestrzeń i radość nieoddzielne od siebie, nazywamy oświeceniem. To stan absolutnego wglądu w naturę zjawisk wykraczający poza wszelkie ograniczenia,
w którym doświadczamy najbardziej intensywnego i jednocześnie trwałego szczęścia. Oświecony umysł jest nieustraszony, radosny i aktywnie współczujący. Nieustraszony dlatego, że tak jak przestrzeń jest niezniszczalny. Radosny, ponieważ sam w sobie jest nieskończonym bogactwem najróżniejszych możliwości. I w pełni kochający
– dlatego, że doświadczając całkowitej jedności ze wszystkim i wszystkimi,
nie oddziela już własnego pragnienia przeżywania szczęścia, od pragnienia szczęścia dla innych.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »