Lama Dzigme Rinpocze

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w 1949 roku we Wschodnim Tybecie. Jest uczniem XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordze. Jako w pełni wykwalifikowany nauczyciel został wyznaczony przez XVI Karmapę do prowadzenia klasztoru Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Działalność Rinpocze jest ściśle związana z Europą, gdzie podróżuje i udziela nauk.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »