Szierab Gjaltsen Rinpocze

Szierab Gjaltsen Rinpocze urodził się w 1950 roku w Nepalu. Jest w pełni wykwalifikowanym lamą linii Kagyu. Od XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże Rinpocze uzyskał tytuł „Maniła”, który oznacza, że powtórzył mantrę Om Mani Peme Hung – będącą wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy – więcej niż miliard razy.  

Szierab Gjaltsen Rinpocze jest bardzo aktywny zarówno w Azji, jak i w Europie. W Azji zrealizował liczne projekty, między innym odbudował stary klasztor Manang, Karma Drubdziu Czieling w Pokharze, przejął odpowiedzialność za klasztor Manang przy Stupie Swajambu oraz zajął się publikacją podstawowych tekstów medytacyjnych. Od roku 2008 na zaproszenie Lamy Ole Nydahla podróżuje po Europie, gdzie udziela nauk, koordynuje budowę stup oraz przeprowadza ceremonie ich inauguracji. Dotychczas pod jego opieką powstały dwie Stupy Oświecenia: na Węgrzech oraz w Austrii. W roku 2011 w Ośrodku Europejskim Diamentowej Drogi Rinpocze poprowadził dla czterech i pół tysiąca osób trwające trzy dni inicjacje.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »