Kalu Rinpocze

Kalu Rinpocze urodził się w 1905 roku w Kham (Wschodni Tybet). Miał 11 lat, gdy otrzymał mnisie święcenia, jako szesnastolatek udał się na trzyletnie odosobnienie medytacyjne, a w wieku 25 lat rozpoczął piętnastoletnie życie ascety w górach w rejonie Derge. 

Od wykwalifikowanych mistrzów otrzymał pełen przekaz linii szkół Szangpa i Karma Kagyu. Dzięki temu został mistrzem odosobnień. Na prośbę XVI Karmapy opuścił Tybet w 1955 roku i podróżował nauczając po Azji, Europie i Ameryce Północnej.
Hannah i Ole Nydahlowie pod koniec lat 60. na prośbę XVI Karmapy zostali uczniami Kalu Rinpocze, od którego otrzymali pełne instrukcje do praktyk podstawowych (tyb. nyndro), a w 1983 przekaz Rinczen Terdzo (szkoły Ningma). Hannah i Ole Nydahl wielokrotnie organizowali podróże Kalu Rinpocze po Europie i Ameryce Północnej.
Rinpocze zmarł w 1989 roku w klasztorze w Sonadzie (wschodnie Indie).

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »