Szamar Rinpocze

Kunzig Szamar Rinpocze byłdrugim po Karmapie lamą w duchowej hierarchii szkoły Karma Kagyu. Pierwszy Szamar Rinpocze, Kedrup Trakpe Senge (1283-1349) był głównym uczniem III Karmapy Randziung Dordże. Drugi Szamar Rinpocze, Kaczo Łangpo, otrzymał od IV Karmapy Rolpe Dordże Czerwoną Koronę,

która jest wierną kopią Czarnej Korony Karmapy. Wraz z przekazaniem Czerwonej Korony, Karmapa obdarował go imieniem Szamarpa, czyli „ten który nosi Czerwoną Koronę”. Od tej pory teksty Karma Kagyu mówią o dwóch Karmapach – Karmapie Czarnej Korony i Karmapie Czerwonej Korony, którzy przez stulecia zamieniają się rolami nauczyciela i ucznia.

XIV Kunzig Szamar Rinpocze, Mipam Czokji Lodro urodził się w 1952 roku w Derge w Tybecie. Z powodu trudnej sytuacji politycznej w Tybecie dziewięcioletni Szamarpa wyjechał razem z XVI Karmapą do Sikkimu, gdzie zamieszkał i rozpoczął naukę pod jego kierunkiem.

Kunzig Szamar Rinpocze otrzymał wszystkie nauki i przekazy szkoły Karma Kagyu od XVI Karmapy w klasztorze Rumtek w Sikkimie. Po śmierci XVI Karmapy Szamar Rinpocze przejął prowadzenie Międzynarodowego Instytutu Buddyjskiego Karmapy (KIBI) w New Delhi w Indiach – uniwersytetu buddyjskiego. W marcu 1994 roku oficjalnie rozpoznał Trinleja Taje Dordże jako XVII Karmapę.

Szamar Rinpocze spędzał większość czasu ucząc buddyzmu w różnych częściach świata. Nauczał również w ośrodkach Lamy Ole Nydahla na Zachodzie. Był także bliskim przyjacielem Hannah Nydahl. Zmarł 11 czerwca 2014 roku w jednym ze swoich ośrodków w niemieckim Ulm w wieku 62 lat.

 

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »