Nauki Buddy

Autentyczną podstawą wszystkich szkół buddyjskich są trzy poziomy nauk, przekazane dwa i pół tysiąca lat temu przez Buddę Siakjamuniego, które opowiadają potrzebom różnych jego uczniów. Wszystkim, którzy chcieli uniknąć cierpienia, Budda wyjaśniał prawo przyczyny i skutku – ten zbiór nauk nosi nazwę Małej Drogi (skr. Hinajana).

Ludziom o większym potencjale udzielał nauk o współczuciu
i mądrości – znanych dzisiaj jako Wielka Droga (skr. Mahajana). Tym zaś, którzy posiadali spontaniczne zaufanie do własnej natury buddy, udzielił nauk Diamentowej Drogi (skr. Wadżrajana).

Mała Droga – Hinajana
Nauki te wskazują na przemijalność myśli, uczuć oraz własnego ciała, a co za tym idzie, iluzoryczność własnej, odrębnej tożsamości. Mówią, że istnienie rzeczywistego „ja” jest iluzją. Przekazują wiedzę o działaniach przynoszących cierpienie oraz wyjaśniają, jak im zaradzić, uczą też medytacji, które dają wewnętrzny spokój
i dystans. Celem tej ścieżki jest wyzwolenie.

Wielka Droga – Mahajana
Nauki te pokazują, jak wzmocnić w sobie współczucie do takiego poziomu, na którym potrafimy zrozumieć położenie innych, jednocześnie rozwijając zawartą w naszym umyśle mądrość. Gdy zaczniemy dostrzegać to, co naprawdę się wydarza, bez obaw
i oczekiwań będziemy mogli pomagać innym z nieosobistym nastawieniem. Celem tej ścieżki jest osiągnięcie oświecenia dla dobra wszystkich.

Diamentowa Droga – Wadżrajana
Nauki te opierają się na poglądzie, że wszystko jest w swej naturze doskonałe
i wszystkie istoty mają ten sam najwyższy potencjał. Na tym poziomie wszystkie nauki Buddy, dotyczące poglądu i medytacji, prowadzą uczniów do odkrycia, że umysł w swej naturze jest wolny od wszelkich ograniczeń. Podstawowe właściwości umysłu – jego świadomość, moc i zdolność do przeżywania inspiracji – są dla praktykującego bramą do rozpoznania natury umysłu. Ze stanu rozpoznania, że umysł posiada naturę przestrzeni i jest niezniszczalny, wyłaniają się same z siebie radość i aktywna miłość, które wyrażają się w postaci pożytecznych działań. Zachowania te inspirują otoczenie i budzą w innych zaufanie, że oni również mogą urzeczywistnić ten poziom. Najlepszy i najbardziej wszechstronny kontakt z własną naturą umysłu możemy osiągnąć dzięki medytacji na nauczyciela, który reprezentuje Buddę i jego nauki. Diamentowa Droga to wyjątkowo szybka ścieżka rozwoju, ponieważ wykorzystuje wszystkie możliwości ciała, mowy i umysłu. Jest w stanie przekształcić nasze pożyteczne pragnienia, idealistyczne podejście do życia i uczucie przyjaźni w kroki na ścieżce do oświecenia. Jej podstawą jest chęć rozwoju dla dobra wszystkich istot, a celem – osiągnięcie oświecenia.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »