Diamentowa Droga

Budda przekazywał nauki dostosowując je do możliwości swoich uczniów – w ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga to najbardziej inspirujące nauki Buddy – ich celem jest wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji. 

Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera się na trzech filarach: poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji – przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie codziennego życia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły w magazynie Diamentowa Droga:
icon2 „Lama jako źródło błogosławieństwa”
Dziamgon Kongtrul Rinpocze
  

icon2 „Przekaz” Manfred Maier

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »