Niedzielny wykład o mistrzach Karma Kagyu (1 III)

Serdecznie zapraszamy na wykład Juliusza Humiennego pt.”Życiorysy mistrzów Kagyu i Karma Kagyu”. Prelekcja potrwa ok. 2h, a jej elementem będzie także krótkie wprowadzenie do podstaw buddyzmu Diamentowej Drogi. Na koniec odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi oraz wspólna medytacja „Trzech świateł” (medytacja XVI Karmapy).

Po wszystkim zapraszamy na pyszna kolację 🙂

Wykład zaczynamy o 17:00.
Data: 01.03.2020 (niedziela)
Zwyczajowa darowizna na pokrycie kosztów organizacyjnych wykładu ok. 20 PLN.

Juliusz Humienny
(ur.1970) – absolwent Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) w New Delhi w Indiach, gdzie kształcił się w dziedzinie filozofii buddyjskiej. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1983 r. Od 2009 r. wykłada podstawy filozofii buddyjskiej. Mieszka w Gdańsku, pracuje jako inspektor spawalnik w branży offshore i energii odnawialnych.

Wydarzenie na fb tutaj